Přírodní stavby

                      domy s duší    

Tvoříme návrhy a stavíme z pří­­rodních materiálů. Pracujeme se dřevem, slámou, hlínou, ka­menem. Často v jednom ob­jektu používáme jak přírodní, tak průmyslová staviva, vždy záleží na Vaší vizi, od které se odvíjí hledání optimálního ře­šení. Umíme navrhnout a zajistit realizaci řady tradičních i mo­derních technologií.

Přírodní domy jsou funkční, trvan­livé a přece příjemné na dotek, vytvářející nezamě­nitelnou, poho­dovou atmo­sféru prostoru. V pří­rod­ních stavbách, podobně jako v pří­rodě, člověk snáze nabývá nových sil. Je to prostor, který vybízí k nádechu, k zastavení se a prožití přítomné chvíle.

Starým domům navracíme je­jich ducha, pokornou noblesu, kte­rou ztratily stářím či neci­tel­nými sta­veb­ními zásahy. Po­mů­žeme Vám vdechnout ne­uží­vaným pro­storám život ná­vrhem funkční dispozice pro jejich nové využití.

 

 • Roubené a poloroubené domy

 • Dřevostavby s těžkým skeletem

 • Dřevostavby s lehkým fošnovým skeletem

 • Domy z balíků slámy

 • Vestavby do stodol

 • Adaptace objektů

 • Stěny a omítky z nepálené hlíny

 • Konstrukce z klasických materálů

 

 • Rodinné domy, rekreační objekty

 • Stavby pro služby, chov, výrobu, skladování, parkování

 • Zahradní architektura

 • Drobné inženýrské stavby

 • Stavby občanské vybavenosti

 

 • Nízkoenergetické domy

 • Nízkonákladové stavby

 • Nezávislé domy