GALERIE

právě probíhá aktualizace fotogalerie …

 

Od Vás

„Slaměný Dům ve Vrbové Lhotě projektoval, hrubou stavbu řídil a pracoval na ní Tomáš Žák se skvělou partou dalších 3 tesařů, jejichž zkušenosti s nestan­dard­ními konstrukcemi a materiály, hou­žev­natost a nápady byly k neza­pla­cení.

Za veškerou profesionální prá­ci, ochotu při jednání během stavby, ale i za ochotu kon­zul­tovat doda­tečné nápady a přijet je realizovat, chci touto cestou Tomášovi vyslovit neskonalý dík!

Přeji hodně úspěchů při podob­ných počinech.“

S úctou, Martin Doskočil

____________

„S panem Žákem jsme řešili projekt a stavbu domu v Čer­ně­ticích. Náš původní záměr postavit zahradní chatu se postupně transformoval ve vizi malého nízkoenergetického domu. Pan Žák nám navrhl dům kompaktního tvaru s jed­no­du­chou, účelně řešenou dis­pozicí, otevírající se velkými okny, terasou a balkónem krásnému výhledu nad údolím říčky Volyňky. Oceňujeme vý­bornou spolupráci i cenu za dílo, obojí  jak u projektové části, tak hrubé stavby domu. Vřele doporučuji všem zájem­cům o dřevostavby.“

Jan Světlík

____________

„Pana Žáka jsem zkontaktovala na doporučení své známé, neb moje první volba projektanta nebyla zrovna šťastná.
V mém případě – re­kon­­strukce staršího rodinného domu, na kterou jsem sama, si vyžaduje zkušenosti, citlivý pří­stup a některá originální řeše­ní.

Po zhotovení první studie bylo jasno. Styl i moje poža­davky byly vystiženy. Pak se naše spo­lu­práce vyvíjela po­měrně rychle k realizaci 1. fáze.
Ze­jména bych zmínila trpě­li­vost, se kterou mě p. Žák dokázal nejen vyslechnout, ale i srozu­mi­telně vysvětlit pro­ble­matiku. Díky tomu jsem se mohla v kon­krétní oblasti ry­chle zori­en­tovat a při volbě řešení správně rozhodovat.

Věřím, že to nebyla naše pos­lední spolupráce.
Přeji hodně dalších spoko­je­ných klientů.“

Helena Paříková

____________