SLUŽBY

Nabízíme Vám pomoc při reali­zaci Vaší stavební vize: od archi­tek­tonického návrhu přes pro­jekty k územnímu a stavebnímu řízení, až po prováděcí doku­mentaci a ná­sled­nou realizaci hrubé stavby a některých do­končovacích prací, nebo dohled nad stavbou formou autorského dozoru. Rádi pro Vás vyho­tovíme jak dílčí část prací z naší nabídky, tak kompletní službu od návrhu po realizaci.

Napište nám

ARCHITEKTURA

  • Architektonické studie, výtvarné řešení
  • Zastavovací studie, funkční a prostorové uspořádání souboru staveb

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

  • Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení
  • Inženýring

REALIZACE STAVBY

  • Prováděcí dokumentace staveb, montážní dokumentace
  • Realizace hrubé stavby, tesařství, pokrývačství, hliněné omítky a_konstrukce s použitím hlíny, slaměné domy

AUTORSKÝ DOZOR